disclaimer.jpg

Privacy
Werkplaza.net zal alle gegevens die via www.Vindplaza.nl worden verzameld (zoals bezoekersaantallen) met de grootst mogelijke zorg behandelen. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Wij gebruiken uw ip-adres (de code die wordt toegewezen aan uw pc op het moment dat u inlogt op een netwerk) alleen om het aantal bezoekers en het surfgedrag op Vindplaza.net te registreren.

De website van Vindplaza.net bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop de organisaties achter deze sites met uw privacy omgaan.


Aansprakelijkheid

Vindplaza.nl is een onderdeel van Werkplaza.net.

Werplaza.net is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van informatie welke geplaatst is door derden.

Werkplaza.net biedt alleen het platform en is niet aansprakelijk voor de levering van diensten van partijen. Werkplaza.net accepteert dan ook op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid.

Werkplaza.net houdt zich het recht voorbehouden zonder reden van opgave geplaatste zaken aan te passen, te herpubliceren of te verwijderen.